Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

úvod výzva petice osvěta facebook ke stažení kontakty

Registrace

V případě, že by došlo k nějakých restrikcím ze strany státu, EU, nebo provozovatelů sociálních sití, na kterých provozujeme své osvětové aktivity, díky registraci do naší databáze vás budeme moci prostřednictvím emailu informovat o protiopatřeních a dalších krocích.

Zůstaňte s námi v kontaktu a zaregistrujte se do naší databáze. Tuto databázi využijeme skutečně jen v případě nouze v podobě zamezení možnosti publikovaní pomocí dnes používaných nástrojů. Zaregistrované kontakty nebudeme za žádných okolnosti sdělovat, postupovat či jinak nechat využívat třetími stranami.

Registrační formulář
Jméno a příjmení:
Emailová adresa: