Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

úvod výzva petice osvěta facebook ke stažení kontakty

Spolupracujeme

Zde Vám nabízíme přehled organizací, které naši petiční iniciativu výrazným způsobem podporují a se kterými spolupracujeme jak v oblasti legislativní, tak i v šíření osvěty v této problematice. Pokud se chcete zařadit mezi ně, pro bližší informace o podmínkách nás neváhejte kontaktovat.


Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR z.s. (AOBP ČR)

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997.
Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci. AOBP se stala i důležitým partnerem a účastníkem legislativních procesů. Více informací na jejich webových stránkách.


Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (ČMMJ)

Posláním a účelem spolku ČMMJ je přispívat vlastní činností k ochraně myslivosti jako kulturního dědictví a aktivní péče o jejítrvalý rozvoj; ochraně přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře; ochraně životního prostředí; ochraně ohrožených nebo zraněných živočichů a jiných živočišných druhů a péče o ně; prácí s dětmi a mládeží. Více informací o kompletních aktivitách ČMMJ na jejich webových stránkách.


LEX z.s. - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Sdružení LEX vzniklo v roce 1998 jako nezávislé sdružení, bránící zájmy všech legálních držitelů zbraní. Jsme respektovaným partnerem v rámci legislativního procesu, organizujeme přednášky i střelecké soutěže, spolupracujeme s obdobnými organizacemi v rámci Evropy.
Usiluje o zachování práva každého řádného občana na držení zbraně pro účely sebeobrany, sportu, myslivosti, k výkonu povolání nebo zaměstnání či ke sběratelským účelům. Zasazujeme se o zachování práva na efektivní sebeobranu a zlepšení pozice obránce na úkor útočníka. Našimi aktivitami bráníme v rámci ČR opakování scénářů známých z ostatních zemí Evropy, kde došlo k výraznému omezení těchto práv. Více informací na jejich webových stránkách.


Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s. (AVPZS)

Činnost asociace směřuje k ochraně profesních, hospodářských a právních zájmů členů, což je zejména prováděno prostřednictvím koordinace činnosti členů v oblasti vývoje, výzkumu, výroby, přepravy, úschovy, prodeje, oprav a servisu zbraní, střeliva, výbušnin, provozování střelnic a soudně znaleckou činností.
Dále to je především poskytování informací o technickém rozvoji za účelem koordinace vývoje nových výrobků v těch případech, kdy je to členům vzájemně prospěšné, poskytování informací o právních předpisech, odborné literatuře a zpracovávání dalších informačních zdrojů, spolupráce při tvorbě právních předpisů v oblasti činnosti členů a další. Více informací na jejich webových stránkách.