Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

úvod výzva petice osvěta facebook ke stažení kontakty

Aktuality události & Novinky

Odezvy váženého pana prezidenta M. Zemana na námi položené dotazy.

05. leden 2018

Dobrý den, zde:

1. Souhlasíte s právem slušného, prověřeného občana, na legální soukromou zbraň, na její nošení a případnou obranu sebe a svých blízkých ?

Souhlasím. Evropa čelí islámskému terorismu, lidé mají mít možnost se bránit.

2. Je dle Vašeho mínění, současná česká platná legislativa v oboru zbraní a střeliva, funkční a přiměřená, popřípadě žádá dle Vás změn a jakých ?

Domnívám se, že zásadních změn není třeba.

3. Jaký je Váš postoj k tzv. "zákazové", tedy proti-zbraňové směrnici EU, (tj. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, dále v textu jen "směrnice") ?

Jde o nesmyslnou směrnici, která ohrožuje možnost občanů se účinně bránit při teroristickém útoku.

4. Splní, dle Vašeho soudu, tato směrnice svůj účel - tj. potření terorismu ?

Nesplní. Situaci zhorší. Slušní občané budou omezeni ve svých právech a teroristé si zbraně opatří jinou cestou.

5. Měla by Česká republika akceptovat a převzít tuto směrnici?

Neměla. Je třeba s tímto nesmyslem aktivně bojovat.

6. Jaký je Váš názor na tzv. "ústavní právo na zbraň", (tj. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.) ?

Tento návrh jsem veřejně podpořil.

S pozdravem,

Jiří Ovčáček ředitel Tiskového odboru a tiskový mluvčí prezidenta republiky ?

Přečteno: 123x

návrat zpět