Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

úvod výzva petice osvěta facebook ke stažení kontakty

Osvěta o zbraních

Na Evropském kontinentu je bohužel vládami většiny zemí chápáno vlastnění, držení a nošení střelných zbraní jako něco nepatřičného, ba přímo nebezpečného a potenciálně ohrožujícího stávající politickou moc. Je smutné, že tento názor stále přetrvává. Nejčastěji je argumentováno ohrožením demokracie apod. Konkrétně v ČR je legislativa velmi přísná a možnost legálního povolení k získání střelné zbraně je spojena s mnoha náročnými administrativně -byrokratickými opatřeními, která jsou náročná časově, finančně apod. Proto tvoří vlastníci střelných zbraní v ČR pouze menšinu obyvatel.

Podle policejních statistik Češi legálně vlastní asi přes 800 tisíc registrovaných zbraní a přes 300 tisíc lidí má zbrojní průkaz. Je však třeba přiznat, že některé země EU jsou na tom, co se týká legislativy v oblasti zbraní ještě mnohem hůře. Např. Anglie, kde je legální držení střelné zbraně možné naprosto výjimečně, navíc díky výrazným restrikcím v oblasti dalších obranných prostředků, se zde zvedla nebývale vysoká úroveň kriminality. Podobné potíže s růstem kriminality trápí i řadu dalších evropských zemí, které se vydaly cestou tvrdé restrikce v oblasti legálního vlastnictví, držení a nošení střelných zbraní a dalších sebeobranných prostředků – někde jsou dokonce zakázány i pepřové spreje, teleskopické obušky, apod.

Jedním ze základních rozporů je médii vytvářená (často i s pomocí modelačních technik k ovlivňování podvědomí veřejnosti) představa vlastníka legálně držené zbraně, jako nějaké individuum, které jen čeká na okamžik, kdy si bude moci „zastřílet“ na živé cíle. O absurdnosti této představy není pochyb. Většina občanů mechanicky pak bohužel přejímá tyto šablony a schémata a odmítá reálně a logicky uvažovat. Třeba trochu pomůže následná osvěta…

Nejčastější mylné teze o legálně držených palných zbraních

Palné zbraně zabíjejí lidi!
Je třeba si uvědomit, že nezabíjejí palné zbraně, ale lidé – palnými zbran...     číst více

Zabíjet lidi je špatné!
Co povíme, bude možná pro někoho až troufalé to říci, ale každé zabíjení lidí nu...     číst více

Právě s palnou zbraní se ale nejvíce vraždí!
Velký omyl. Právě palné zbraně (ať již legální či ty nelegálně vlastněné –...     číst více

Zakážeme-li palné zbraně, bude zabito méně lidí!
Zakážeme-li palné zbraně a zrušíme právo je legálně vlastnit, odzbrojíme vlastně...     číst více

Kde jsou mezi lidmi soukromé zbraně, je i více násilí!
Není to stále rostoucí počet ozbrojených lidí po celém světě, co procentuálně zv...     číst více

Pokud se lidem vezmou palné zbraně, sníží to kriminalitu!
Hezká to představa, nicméně realitě velmi vzdálená. Jak jsme se o tom již bavili...     číst více

Bránit se snad dá i jinak?!
Dá, ale způsob obrany bychom měli nechat na každém z občanů – na co se bud...     číst více

Spolu s vlastnictvím palné zbraně roste riziko sebevraždy!
Například mezinárodní výzkumy sebevražednosti v různých státech, kde se ukazuje,...     číst více

Palné zbraně s sebou nesou jen násilí a to plodí další násilí!
V USA je pistole nepoměrně více využívána k obraně než k nějakému útoku. Když je...     číst více

Legální palné zbraně jsou doslovnou hrozbou pro společnost!
Vzhledem i k vyřčenému v již předešlém, je vidno, že to není pravda. Co ale je o...     číst více

Zbraně má mít jen armáda a policie!
Podle představ humanistů by celá společnost měla být kompletně odzbrojená, přiče...     číst více

Tak ať zakáží jen ty zbraně, které mohou být lidem nejvíce nebezpečné!
A to jsou jaké? Těžko říci, které to jsou (i nůž či může být v rukou odhodlaného...     číst více

Co když se nějaký majitel zbraně zblázní a začne střílet?!
Občasným případům tzv. šílených střelců nikdy a nikde nejde předejít. Po takovýc...     číst více

Já bych to zkrátka zakázal - na zbraň by lidé neměli mít vůbec právo!
V konceptu přirozených práv mají lidé právo na život, svobodu a legitimně nabytý...     číst více

S legálně drženými zbraněmi probíhají ročně desítky loupežných přepadení!
Kriminologové v ČR již po léta pracují na statistikách kriminality s legálně drž...     číst více